Håller maten fräsch upp till fem gånger längre

Sekretesspolicy

1. Allmänt

Holmes Products (Europa) Limited (”HPE”) förbinder sig att skydda och respektera integriteten för varje person som besöker www.bionaire.se (Webbplatsen) eller som använder våra gästböcker, deltar i våra tävlingar, eller svarar på våra reklamerbjudanden. Denna integritetspolicy, tillsammans med våra användarvillkor info-enquiriesEurope@jardencs.com, utgör grunden för hur alla personuppgifter som vi samlar in från er, eller som ni tillhandahåller oss, behandlas av oss. Integritetspolicyn upplyser om hur du ska gå tillväga om du inte vill att dina personuppgifter ska lämnas ut eller spridas när du besöker Webbplatsen eller svarar på våra reklamerbjudanden.

Vi kan komma att ändra integritetspolicyn och kommer då att publicera ändringarna på denna sida så att du alltid är medveten om vilken information vi samlar in, hur vi använder den, och under vilka omständigheter vi lämnar ut den. Information om eventuella ändringar kan komma att läggas ut på hemsidan, men du bör regelmässigt kontrollera integritetspolicyn för att se eventuella ändringar.

Observera att Webbplatsen kan innehålla länkar till och från andra webbplatser. Vi är inte ansvariga för användandet av personuppgifter eller innehållet på dessa webbplatser och dessa webbplatsers informationsanvändning täcks inte av denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig i enlighet med Data Protection Act 1998 (”Lagen”) är Holmes Products Europe Ltd , 1 Francis Grove, London, SW19 4DT, Storbritannien.

2. Personuppgifter

Vi kommer inte att samla in dina personuppgifter (såsom exempelvis, ditt namn, adress, telefonnummer eller e-mail adress) om inte du lämnar uppgifterna frivilligt. Om du inte önskar att vi samlar in dina personuppgifter, lämna inte dem till oss.
Vi kan komma att samla in och behandla följande uppgifter om dig:

  • Information som du lämnar genom att fylla i formulär på Webbplatsen. Detta inkluderar information som lämnas vid registrering för användning av Webbplatsen, vid prenumeration på vår tjänst, då material läggs upp eller om du efterfrågar ytterligare tjänster. Vi kan även komma att efterfråga information om du deltar i en tävling eller marknadsföringskampanjer sponsrade av oss, och när du rapporterar ett fel på vår webbplats.
  • Om du väljer att kontakta oss, kan vi komma att spara sådan korrespondens.
  • Information om hur du har använt Webbplatsen, inkluderat, men inte begränsat till, trafikdata, information om varifrån du kontaktar oss, webbloggar och annan kommunikationsdata, om detta behövs för vår egen fakturering eller för annat ändamål och de funktioner och tjänster som du använder.

Varje gång vi samlar in personuppgifter försöker vi inkludera en länk på den aktuella sidan till denna integritetspolicy.

3. Användning av personuppgifter

Om du lämnar dina personuppgifter, kommer vi att använda uppgifterna på följande sätt om inget annat anges:

vi kan komma att lagra och använda informationen för att bättre förstå dina behov och hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster;

då du har gett ditt samtycke, kan vi komma att använda information för att komma i kontakt med dig.

Enbart våra ombud, konsulter, leverantörer av tjänster, dotterbolag, filialer eller moderbolag kommer att få tillgång till uppgifterna. I övrigt kommer vi inte lämna ut information om dina enskilda besök på Webbplatsen eller personuppgifter som identifierar dig till annan tredje part, för användande i marknadsföring, eller för kundvärvning etc., om du inte tidigare lämnat ditt samtycke till detta.

4. Lagring av personuppgifter

Information som vi samlar in från dig kan komma att överföras, och lagras, på en plats utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Informationen kan även komma att behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Sådan personal kan komma att vara involverad i, bland annat, genomförandet av din beställning, behandling av dina betalningsuppgifter och tillhandahållande av support. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen krävs för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas och behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Om du har erhållit (eller om du valt) ett lösenord som gör det möjligt för dig att få tillgång till vissa delar av Webbplatsen, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi ber dig att inte lämna ut lösenordet till någon annan.

Dessvärre är överföring av information via Internet inte alltid helt säkert. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter så kan vi inte garantera säkerheten för den information som överförs till vår Webbplats och all överföring sker därmed på din egen risk. När vi har erhållit information från dig kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra att obehöriga får åtkomst till den.

5. Automatiskt insamlad information

I vissa fall kan vi komma att samla in information om dig som inte kan härledas till dig. Exempel på sådan information inkluderar information om den webbläsare du använder, ditt operativsystem och domännamnet på den hemsida som länkade dig till vår Webbplats. Detta är statistisk data om våra användares surfaktiviteter och mönster, och kan inte härledas till någon individ.

Vi kan även komma att erhålla information om din allmänna Internetanvändning genom att använda en cookie-fil som lagras på hårddisken i din dator. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk. De hjälper oss att förbättra Webbplatsen och att leverera en bättre och mer personlig service. De ger oss möjlighet:

  • att uppskatta antalet användare och användarmönster;
  • att lagra information om dina preferenser och därigenom möjliggöra för oss att anpassa Webbplatsen efter dina enskilda intressen;
  • att påskynda dina sökningar; och
  • att känna igen dig när du återvänder till Webbplatsen.

Med de flesta webbläsare har du möjlighet att blockera, varna för eller radera alla ”cookies” från din hårddisk. Var god läs instruktionerna för din webbläsare eller använd hjälpfunktionen för ytterligare information om dessa funktioner.

6. Tillgång till personuppgifter

Lagen ger dig rätt att få tillgång till, och korrigera, de uppgifter som finns insamlade om dig.

För det fall du har samtyckt till att vi använder din information i marknadsföringssyfte, har du rätt att när som helst begära att vi upphör med sådan användning genom att kontakta oss på info-enquiriesEurope@jardencs.com.

7. Ditt samtycke

Genom att använda Webbplatsen och tillhandahålla information ger du ditt samtycke till:

(i) att vi samlar in och använder dina personuppgifter på sätt som beskrivits ovan; och

(ii) överföringen av dina personuppgifter till länder utanför EES.

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller om du önskar att några registrerade uppgifter ska raderas vänligen skicka ett e-mail till oss eller ring oss avgiftsfritt på telefonnummer 0800 052 3615.